info@huvex-expertise.be
Gratis alarmnummer: 0800 621 87

Niet akkoord met de schadevergoeding van uw brandverzekering?

Elke brandverzekering in België voorziet dat u recht heeft op uw eigen expert.

Waar kunnen onze experts u mee van dienst zijn?

Brandschade

U heeft schade geleden door brand, rook of roet?

HUVEX Expertise coördineert de volledige schaderegeling en zorgt dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Waterschade

U heeft schade geleden door water en / of de gevolgen hiervan.

HUVEX Expertise gaat aan de slag zodat u ontvangt waar u recht op hebt.

Inbraakschade

U heeft te maken met schade door diefstal of inbraak en uw schade wordt niet volledig vergoed?

HUVEX Expertise gaat grondig voor u te werk voor uw maximale schadevergoeding.

Stormschade

Storm –of hagelschade? Onze onafhankelijke experts gaan direct voor u aan de slag.

HUVEX Expertise regelt uw maximale schadevergoeding.

Heeft u op dit moment te maken met brand -, water -, diefstal-, of stormschade? Een expert van uw brandverzekering zal de schade komen opmeten. Wat als die expert bepaalde schadeposten te laag inschat? Wat als u niet akkoord bent met de vergoeding? Kunt u daar iets tegen ondernemen?

De oplossing? Uw eigen-expert of tegenexpert

Elke Belgische brandverzekering voorziet dat u als verzekerde het recht heeft om een eigen expert, ook privé-expert of tegenexpert aan te stellen om uw schade te begroten en te regelen met de expert van uw verzekeringsmaatschappij. De kosten van deze privé-expert of tegenexpert worden door uw verzekeraar betaald volgens een percentage van de begrote schade en dit volgens de polisvoorwaarden. HUVEX Expertise maakt zijn factuur over aan de verzekeringsmaatschappij en wordt rechtstreeks door de maatschappij betaald. Voor de schadelijder is onze dienst kosteloos.   

HUVEX Expertise treedt op als onafhankelijk expertisebureau, dat uitsluitend de belangen van verzekerden behartigt en niet die van verzekeraars. Concreet gaat het om alle schadegevallen met betrekking tot elke Belgische brandverzekering. Wij begeleiden u stap voor stap en zorgen ervoor dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Uw maximale schadevergoeding

Uw verzekeraar zal altijd uitgaan van een zo laag mogelijke schadevergoeding. Het komt regelmatig voor dat uw verzekeraar dus niet de maximale schadevergoeding wil uitbetalen of bepaalde schadeposten zeer laag inschat.

Door HUVEX Expertise in te schakelen zal in bijna alle gevallen het uit te keren bedrag hoger zijn dan uw verzekering in eerste instantie zou willen uitkeren.

Vrijblijvend contact en advies

Graag adviseren wij u vanaf het eerste moment om zo de grootste toegevoegde waarde voor u te realiseren. Wij helpen u met uw maximale schadevergoeding.

Contacteer ons

Dringend bijstand nodig?

Gratis alarmnummer
0800 621 87

Actief in heel vlaanderen!

Contact

info@huvex-expertise.be
0800 621 87

Contacteer ons

Wij regelen uw maximale schadevergoeding

Heeft u er twijfels bij dat de expert van uw verzekeraar alle schade wel volledig en correct inschat?
De standaard brandpolis bepaalt dat u een tegenexpertise mag vragen. U mag die tegenexpert zelf kiezen, terwijl het uw verzekeraar is die hem moet betalen. U betaalt helemaal niets.

Contacteer ons

HUVEX Expertise
HUVEX GCV
Aardeweg 1 Bus 2
3582 Koersel-Beringen

Tel.nummer: 0800 621 87

info@huvex-expertise.be
www.huvex-expertise.be

Algemene voorwaarden

Disclaimer
Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Laat hieronder uw mailadres en ontvang nieuws en tips via onze nieuwsbrief.

All right reserved huvex-expertise.be 2019 / Webdesign by Ozalith.be