info@huvex-expertise.be
Gratis alarmnummer: 0800 621 87

Waarom een tegenexpertise?

Bij schade stelt uw verzekeringsmaatschappij zelf een expert aan. Die komt bij u de schade vaststellen. Deze expert vertegenwoordigt uw verzekeraar en zijn ervaren in het regelen van schades. Zij kennen de polisvoorwaarden beter dan u. Deze expert zal in de eerste plaats trachten de belangen van de maatschappij te verdedigen door de schade zo laag mogelijk in te schatten. Vindt u dat het bedrag te laag is, dan kan u een tegenexpertise aanvragen.

Wanneer een tegenexpertise?

U kan meteen na schade uw eigen expert of tegenexpert aanstellen. U hoeft niet te wachten tot uw verzekeringsmaatschappij haar expert stuurt. Wij komen graag vrijblijvend (gratis) bij u ter plaatse voor een eerste informatief gesprek.

HUVEX Expertise verdedigt uw rechten direct na een schade en helpt u met het vaststellen en onderbouwen van de geleden schade tegenover uw verzekering.

Wat zijn uw rechten?

Elke brandverzekering in België voorziet dat u als verzekerde het recht heeft om een eigen expert, ook privé-expert of tegenexpert aan te stellen. Uw verzekeringsmaatschappij neemt de expertisekosten ten laste volgens haar geldend barema. U ontvangt bijgevolg geen factuur van ons. Onze factuur wordt door uw verzekering rechtstreeks aan ons betaald.

Het gaat over uw rechten en uw geld. U bent degene die jaarlijks de premie betaalt en in geval van schade moet u ook eisen waar u recht op hebt.

Contacteer ons

“De expert voor de verzekerde”

De expert van uw verzekeraar gaat altijd uit van een minimale schadevergoeding. Wij berekenen voor u echter de werkelijk geleden schade. Door HUVEX Expertise in te schakelen zal in bijna alle gevallen het uit te keren bedrag vele malen hoger zijn dan de verzekeraar in eerste instantie zou willen uitkeren. HUVEX Expertise helpt u met uw maximale schadevergoeding.

Dringend bijstand nodig?

Gratis alarmnummer
0800 621 87

Actief in heel vlaanderen!

Contact

info@huvex-expertise.be
0800 621 87

Contacteer ons

Waar kunnen onze experts u mee van dienst zijn?

Brandschade

U heeft schade geleden door brand, rook of roet?

HUVEX Expertise coördineert de volledige schaderegeling en zorgt dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Waterschade

U heeft schade geleden door water en / of de gevolgen hiervan.

HUVEX Expertise gaat aan de slag zodat u ontvangt waar u recht op hebt.

Inbraakschade

U heeft te maken met schade door diefstal of inbraak en uw schade wordt niet volledig vergoed?

HUVEX Expertise gaat grondig voor u te werk voor uw maximale schadevergoeding.

Stormschade

Storm –of hagelschade? Onze onafhankelijke experts gaan direct voor u aan de slag.

HUVEX Expertise regelt uw maximale schadevergoeding.

Wij regelen uw maximale schadevergoeding

Heeft u er twijfels bij dat de expert van uw verzekeraar alle schade wel volledig en correct inschat?
De standaard brandpolis bepaalt dat u een tegenexpertise mag vragen. U mag die tegenexpert zelf kiezen, terwijl het uw verzekeraar is die hem moet betalen. U betaalt helemaal niets.

Contacteer ons

HUVEX Expertise
HUVEX GCV
Aardeweg 1 Bus 2
3582 Koersel-Beringen

Tel.nummer: 0800 621 87

info@huvex-expertise.be
www.huvex-expertise.be

Algemene voorwaarden

Disclaimer
Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Laat hieronder uw mailadres en ontvang nieuws en tips via onze nieuwsbrief.

All right reserved huvex-expertise.be 2019 / Webdesign by Ozalith.be